การแข่งขันแบบ Hybrid! แข่งขันออนไลน์ผ่าน website hackathon ของเรา หรือที่ออฟฟิศ Prudential ตึกสามย่านมิตรทาวน์ ตามความสะดวกของผู้เข้าแข่งขัน

HYBRID Hackathon! Virtual through our hackathon website OR in-person at Prudential's office at Samyan Mitrtown (up to your preference)

HealthHack ของเราน่าสนใจยังไง? 

 • ประสบการณ์เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับ Expert ด้าน AI จาก Silicon Valley, นักครีเอทีฟชื่อดัง จากแบรนด์ระดับโลก, และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลก ตัวจริงเสียงจริง!
 • พัฒนาสุขภาพคนไทย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คุณสร้างเอง
 • โอกาสเข้าทำงานที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
 • เงินสดและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท!
  • รางวัลเงินสดรวม 150,000 บาท!
  • Smartwatch หรือ wireless mouse สำหรับ 5 ทีมต้นอันดับ
  • บัตรกำนัล 500 บาทจาก เซ็นทรัล สำหรับผู้ร่วมโครงการทุกท่าน
  • ประกันชีวิตและสุขภาพแบบดิจิตอล สำหรับผู้ร่วมโครงการ

โจทย์การแข่งขัน:

ตัวเลือกที่ 1: การตรวจอาการทางสุขภาพ โดยที่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปในร่างกาย หรือ

ตัวเลือกที่ 2: การพัฒนาพฤติกรรมที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 

 • แนวทางที่แนะนำ: Machine learning/AI (computer vision, NLP), IoT/sensor data
 • ช่องทางแนะนำ: สมารท์โฟน, wearables, imaging

Why join us in our HealthHack?

 • Exclusive mentorship by a Silicon Valley AI veteran, Creative Unicorns, and Global Healthcare experts
 • Opportunity to make a difference through creating a digital health solution
 • Recruitment opportunity at Prudential Thailand
 • Cash prizes and giveaways valued over 250K THB!
  • Cash prizes totaling 150K THB!
  • Smartwatch or wireless mouse for Top 5 teams
  • 500 THB gift voucher from Central for all participants
  • Digital insurance coverage for all participants

Problem statement:

Option 1: Non-invasive health condition diagnostic OR

Option 2: Unhealthy behavior modification

 • Method preferred: Machine learning/AI (computer vision, NLP), IoT/sensor data
 • Diagnostic forms: smart phone, wearables, imaging

Event agenda:

Sat 29th May, 2021

 • 08:30 Registration opens 
 • 09:00 Opening ceremony
 • 09:10 Hacking begins!
 • 12.00 Lunch available
 • 18.00 Dinner available

Sun 30th May, 2021

 • 00.00 Midnight pizza
 • 08.00 Breakfast available
 • 12.00 Lunch available
 • 15.00 Hacking ends
 • 15.15 Elevator pitch
 • 17.15 Finalists' presentation
 • 18.00 Winner announcement and closing ceremony
 • 18.30 Hackathon ends!

Eligibility

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ: ไม่มีข้อจำกัด สามารถเป็นนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศก็ได้! (ต้องถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเท่านั้น)

เราจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 20-30 ทีม เพื่อเข้าร่วมงาน HealthHack ในวันที่ 29-30 พ.ค. 64. 

สนใจสมัครแล้วใช่มั้ย?! หากทีมของคุณ (ประกอบด้วย 3-5 คน) พร้อมสมัครแล้ว สามารถส่งข้อมูลของสมาชิกทุกคนในทีม (รวมกันไม่เกิน 5 หน้า) มาที่ nisha.angsuwarangsi@prudential.co.th ก่อนวันที่ 26 พ.ค. 64 (โปรดเขียน "HealthHack: Application" ในหัวข้ออีเมลด้วย) ประกอบด้วย: 
1. ประวัติการศึกษา และ การทำงาน
2. ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และเทคนิคต่างๆ
3. ผลงานต่างๆ

ในกรณีที่คุณยังไม่มีทีม หรือทีมของคุณยังมีสมาชิกไม่ครบ สามารถหาสมาชิก/ทีมก่อนส่งข้อมูลของทีมมาให้เรา ผ่านเว็บไซต์ Devpost ได้ในลิ้งนี้เลย https://prudential-thailand-healthhack.devpost.com/participants?search%5Bonly_looking_for_teammates%5D=1  (ดูวิธีทำได้ที่นี่: https://help.devpost.com/hc/en-us/articles/360022031411-Participants-page-forming-a-team)

Participants: Individuals! Absolutely no limitations - can be students or full-time employees! (Need to be a Thai national or Thai Permanent Residence)

20-30 teams will be selected to proceed to the actual HealthHack on 29-30 May, 2021.

Interested in joining? If your team of 3-5 people is ready to apply for our HealthHack, please submit up to 5 pages about each team member to nisha.angsuwarangsi@prudential.co.th by 26th May, 2021 (Please write "HealthHack: Application" in the e-mail subject), consisting of:
1. Education & Job history
2. Technical skills (e.g. coding language)
3. Past projects

If you do not have a team or not enough members in your team, find your teammates through Devpost before sending us your team application! Find your teammates through this link: https://prudential-thailand-healthhack.devpost.com/participants?search%5Bonly_looking_for_teammates%5D=1 (More on how to find teammates through Devpost: https://help.devpost.com/hc/en-us/articles/360022031411-Participants-page-forming-a-team)

Hackathon Sponsors

Prizes

250,000 in prizes

1st Place

60,000 บาท (THB) & Smartwatch/wireless mouse!

2nd Place

40,000 บาท (THB) & Smartwatch/wireless mouse!

3rd Place

25,000 บาท (THB) & Smartwatch/wireless mouse!

4th Place

15,000 บาท (THB) & Smartwatch/wireless mouse!

5th Place

10,000 บาท (THB) & Smartwatch/wireless mouse!

For All Partcipants สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

บัตรกำนัล 500 บาท จากเซ็นทรัล และ ประกันชีวิตและสุขภาพแบบดิจิตอล!
500 THB gift voucher from Central & Digital insurance coverage!

Devpost Achievements

Submitting to this hackathon could earn you:

Judges

Robin Spencer

Robin Spencer
Prudential Thailand's CEO

Michael Natusch

Michael Natusch
Prudential’s Global AI Head

Jennifer Villalobos

Jennifer Villalobos
Prudential Thailand’s Chief Digital and Technology Officer

Susan Fanning

Susan Fanning
Chief of Health & Wellbeing, Prudential Thailand

Judging Criteria

 • Innovativeness (30%)
 • Design – User experience and interface (30%)
 • Technological techniques (30%)
 • Completion of target feature (10%)

Questions? Email the hackathon manager

Tell your friends

Hackathon sponsors

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.