กฎการแข่งขัน HealthHack

 1. สมาชิกในทีม: 3-5 คน/ทีม (จะตั้งทีมกันเอง หรือหาสมาชิก/ทีมผ่าน Devpost นี้ได้ ดูวิธีทำได้ที่นี่: https://help.devpost.com/hc/en-us/articles/360022031411-Participants-page-forming-a-team)
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ: ไม่มีข้อจำกัด สามารถเป็นนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศก็ได้!
 3. การเตรียมตัว: การแฮกทั้งหมดต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาแข่งขัน ณ สถานที่จัดงานเท่านั้น แต่ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มวางแผนกับทีมก่อนวันงานได้
 4. รายละเอียดการแฮก: ไม่มีข้อจำกัด สามารถใช้ทุก library, open-source codes, และ frameworks ได้
 5. การหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน: ผู้จัดงานสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันได้หากมองว่าผู้เข้าแข่งขันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property): Creative Commons license ซึ่งเปิดกว้างให้นำไปใช้พัฒนาต่อได้ อย่างไม่มีข้อจำกัด

HealthHack Rules

 1. Team: 3-5 people/team (bring your friends or form team through Devpost)
 2. Contestant qualification: Individuals (absolutely no limitations - can be students or employees!)
 3. Time: All work on project needs to be done on-site, not before. The team can discuss ideas in advance. Cannot hack, fix, or debug after time is up.
 4. Technological/Technical specifics: No limitation - can use any libraries, frameworks, or open-source codes
 5. Disqualification: If the organizer deem as have inappropriate behavior
 6. IP developed: Creative Commons license - developed product can be used by anyone